கல்வி

Ad-id 0000030689

கொழும்பில் A/L மாணவர்களுக்கான Physics Classes (Tamil Medium) தனியாக மற்றும் குழுக்களாக நேரடியாக / Online மூலம் Revisions, Past Papers மற்றும் Unit Exams என்பவற்றுடன் “A” சித்தி பெறக்கூடிய வகையில் அனுபவமிக்க ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: