வீடு வாட­கைக்கு

Ad-id 0000030859

வத்­தளை எவ­ரி­வத்த வீதியில் (பிர­பல பாட­சா­லைக்கு அண்­மையில்) 3 Bedrooms, Hall, Kitchen, 2 Attached Bathroom & Car Park Fully Tile House ஒரு வருட முற்­ப­ணத்­துடன் வாட­கைக்கு கொடுக்­கப்­படும்.