தையல் அழ­குக்­கலை

Ad-id 0000030864

கொழும்­பி­லுள்ள முன்­னணி Saloon ஒன்­றிற்கு பெண் மற்றும் ஆண் Hair Dresser வர­வேற்­பா­ளர்கள் தேவை. இத்­து­றை­களில் வேலை செய்த அனு­பவம் இருத்தல் வேண்டும்.