கல்வி

Ad-id 0000030909

வெள்ளவத்தையில் IELTS , A1, B1, ENGLISH ,SINHALA, FRENCH ,DUTCH, DEUTSCH , KOREN, நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பிரபல பட்டதாரி ஆசிரியர்களினால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. LANKA STUDY NETWORK (LITTLE ASIA வுக்கு மேல் 2nd Floor)

Categories: , Location: , Published Date: