கல்வி

Ad-id 0000031028

கல்­கிசை, தெஹிவளை மற்றும் வெள்ளவத்தையில் பொறியியல் பீட மாணவியால் G.C.E A/L Physics ( English Medium) தனியாகவோ குழுவாகவோ கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: