கல்வி

Ad-id 0000031166

தரம் 6, 7, 8,9,10 மாணவர்களுக்கு (English medium local syllabus) Maths, Science பாடங்கள் இலகுவான முறையில் அனுபவம் வாய்ந்த பொறியியல் கல்லூரி (3rd year) மாணவரால் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: