வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031262

அவிசாவளை, மாதோலையில் பெறுமதியான 12 வதிவிடக் காணித்துண்டுகள், மின்சாரம், தண்ணீர், காபட் பாதையுடன் காணியிலேயே விற்பனைக்கு உண்டு.