வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031267

அவசர விற்பனை! ரத்னம் வீதி, கொழும்பு–13 இல் 3 பேர்ச்சர்ஸ் 3 மாடி தனி வீடு விற்பனைக்குண்டு. ஒவ்னொறுக்கும் தனி வழிப்பாதை . ஒவ்வொரு மாடியிலும் 2 rooms, 1 hall, 1 Kitchen, Bathroom உண்டு. முற்றிலும் tiles பதிக்கப்பட்டுள்ளது. விலை 35m.