மணமகன் தேவை

Ad-id 0000031372

கொழும்பிலுள்ள Well Qualified Degree Holders 1989 முதல் 1999 வரை மணமகள்மாருக்கு Qualified அழகான மணமகன்மார் தேவை. 3–4–5 வயது வித்தியாசம் கல்வி , தொழில் முக்கியம் பெற்றோர் தொடர்புடன் நேர்மையான சேவை. R/C + NRC+ Foreign, Divorse மணமக்களும் உண்டு.