மணமகள் தேவை

Ad-id 0000031391

எந்த தீய பழக்கமற்ற, உயர்கல்வி கற்று, நல்ல வேலையில் இருக்கும் கண்டியில் சொந்த வீடு உள்ள, 35 வயது தமிழ் கிறிஸ்தவ மணமகனுக்கு, பெற்றோர் நல்லொழுக்கமுள்ள அழகிய மணமகளை தேடுகின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: