வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000031414

கொழும்பில் , நிறுவன பிரதானி ஒருவருக்கு நல்ல நிலையில் உள்ள English Number Car அல்லது SUV 6 – 12 மாத வாடகைக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தேவை. சராசரி மாத பாவனை 2000km. மாத வாடகை 130,000 – 140,000.

Categories: , Location: , Published Date: