மணமகள் தேவை

Ad-id 0000031538

கொழும்பு வயது 48 பொதுநிறம் இளமை தோற்றம் மாதம் நல்ல வருமானம் பெறுபவருக்கு குடும்பபாங்கான அழகிய மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார். கணவரை இழந்தவர்களும், விவாகரத்தானவர்களும் விரும்பப்படுவார்கள். சாதி மதம் வயதெல்லை எதிர்பார்கப்படமாட்டாது. விருப்பமானவர்கள் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: