காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031550

வவுனியா A9 வீதி புளியங்குளத்தில் அமைந்துள்ள ஐந்து ஏக்கர் காணி விற்பனைக்குண்டு.