கல்வி

Ad-id 0000031593

Grade 10, O/L மாணவர்களுக்கான ICT வகுப்புக்கள் 15 வருட அனுபவமுள்ள ஆசிரியரினால் அடிப்படை விளங்கங்களோடு தெளிவாக கற்பிக்கப்படும். பரீட்சைகளில் " A” சித்தி பெற்றுத் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, தெஹிவளை.

Categories: , Location: , Published Date: