கல்வி

Ad-id 0000031594

தரம் 6 – 11 வரை விஞ்ஞானம், கணிதம் (ENGLISH & TAMIL MEDIUM) பாடங்கள் தனியாகவோ குழுவாகவோ வீடுகளுக்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். Borella, Wattala, Kirulapane, Bampalapity, Wellawatte, Dehiwala, Kotahena. (அரச பாடசாலை ஆசிரியர்)

Categories: , Location: , Published Date: