வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031747

கொழும்பு – 13 ரத்னம் வீதியில் 3 மாடிவீடு (நிலத்துடன் கூடிய) அவசரமாக விற்பனைக்குண்டு. 6 Rooms, 3 Halls, 3 Kitchen, 3 Bathroom முற்றிலும் டைல்ஸ் பதிக்கப்பட்டது. விலை 33,000,000/=.