வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031750

புலத்ககாஹூபிட்டியவில் 10 பேர்ச்சஸ் காணியுடன் மூன்று படுக்கை அறைகள், இரண்டு சமையலறைகள் கொண்ட சகல வசதிகளுடனான வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 50 இலட்சம் ரூபா.