வாடகைக்கு

Ad-id 0000031830

மாபோலை, வத்தளை சகல வசதிகளும் கொண்ட வீடொன்று சிறிய குடும்பமொன்றுக்கு வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை ரூபா 20,000/= 06 மாத முற்பணம்