வாடகை

Ad-id 0000031876

வத்தளை எல்விஸ்டவுன் 3ஆம் குறுக்குத்தெருவில் முதலாம் மாடியில் 2B/R, 1 Hall, Kitchen with Toilet bathroom வாடகைக்கு உண்டு. 10 MN/ 90 lys. Int/ School R3000/=x 12M Hindus only Small family prefere)