வாடகை / குத்­தகை

Ad-id 0000031877

சாந்தி வீதி ஹெந்தலை வத்தளையில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய மூன்று படுக்கை அறைகள், இரண்டு குளியலறைகளுடன் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. (வாடகை ரூபாய் 55000/= முன்பணம் ரூபாய் 500000)