கல்வி

Ad-id 0000031879

A/L – 2023, 2024 ஆகிய பிரிவுகளுக்கான பௌதீகவியல், இணைந்த கணிதம் அரச பாடசாலையில் கற்பிக்கின்ற ஆசிரியரால் தனியாகவோ, குழுவாகவோ கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: