வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000031886

Colombo 09 தெமட்டகொடவில் ஞானவிமல Flates இல் கீழ் மாடி வீடு விற்பனைக்குண்டு. 1 அறை, Attached Bathroom, Fully Tiled விலை 3.7 மில்லியன் No Brokers.