வீடு விற்பனை

Ad-id 0000031887

வெள்ளவத்தை Hampden Lane இல் 4Bedroom, 3Bathroom,Maidroom + bathroom, Double Entrance, Deed உடன் கூடிய 1670 Sqft சொகுசு Apartment விற்பனைக்குண்டு. 58 மில்லியன் தரகர் வேண்டாம்.