பொது வேலை

Ad-id 0000031906

ஆண்/பெண் இருபாலர்களும் ஏற்றவகையில் தொழிற்சாலைகளில் உடனடி வேலைவாய்ப்பு! பிஸ்கட்/ஜேம்/கார்பட்/ஐஸ்கிறீம் போன்ற லேபல்/பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு ஆட்கள் தேவை.வரும் நாளிலே வேலை! உணவுதங்குமிடவசதி வழங்கப்படும். மாதமொன்றுக்கு 48,000க்கு மேல் சம்பளம் பெறமுடியும்.