வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000031944

மட்டகளப்பு அமிர்தகழி மாணிக்கப்பிள்ளையார் கோயில் வீதியில் சகல வசதிகளுடன் வீடு வாடகைக்குண்டு.