மணமகள் தேவை

Ad-id 0000031948

யாழ் இந்து வேளாளர்,1990 1ல் செவ்வாய் உள்ள உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்து தற்பொழுது சிங்கப்பூரில் தொழில் புரியும் மகனுக்கு பெற்றோர் தகுந்த வரனை எதிர்பார்க்கின்றனர்.