வீடு காணி விற்பனை

Ad-id 0000031955

வத்தளை,கெரவலபிட்டிய church அருகில் 12 perch வெற்றுக்காணி விற்பனைக்கு. 6 perch சதுரக்காணியும் வாங்கலாம். 1perch– 11 இலட்சம்.பஸ் பாதையிலிருந்து 15M தூரம்.15 அடி பாதை