சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000031980

கண்டி அனிவத்தையிலுள்ள வீடொன்றுக்கு சமையல் மற்றும் வீட்டு வேலை தெரிந்த பெண்ணொருவர் தேவை. பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.

Categories: , Location: , Published Date: