தேவை

Ad-id 0000031990

வத்தளையில் அமைந்திருக்கும் அச்சகமொன்றிற்கு (Printing Press) பெண் வேலையாட்கள் தேவை. புக் பைன்டிங், கெதரிங், Screen Print தெரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (வயதெல்லை 40)