சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000032001

தெகிவளையில் உள்ள 5 பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு யாழ்ப்பாணச் சமையல் செய்வதில் அனுபவம் உள்ள 45 வயது தொடக்கம் 55 வயது வரை உள்ள தங்கி வேலை செய்யக் கூடிய மலையகத்தமிழ் பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 50,000/=.