பொது வேலை

Ad-id 0000032016

பின்வரும் சர்வதேச சுப்பர்மார்கெட் நிலையங்களில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சேவை வெற்றிடங்கள் உள்ளன. நீர்கொழும்பு, சீதுவ, கம்பஹா, வத்தளை , டவுண்ஹோல், மாலபே, வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் மற்றும் பங்களாங்களில் வெற்றிடங்கள் உள்ளன. கூடுதல் சம்பளம் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: