வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032040

கொட்டாஞ்சேனை குணானந்த மாவத்தை ரோட் ஓரம்2 ஆம் மாடியில் இரண்டு அறைகள்,இரண்டு குளியலறைகள,ஹோல், கிச்சன், பெல்கணி, தனிவழிப்பாதை வீடு மாத வாடகை 50,000/= 6மாத முற்பணம்,3 மாதமுற்பணம் வாடகை மாதம் 60,000/= பேசி முடிவாக்கலாம்.