வாடகைக்கு

Ad-id 0000032048

தெஹிவளை சாந்த மரியா தேவாலயத்துக்கு அருகில் உள்ள இரண்டு மாடிக் கட்டிடத்தில் 4 வீடுகள் வாடகைக்கு உண்டு வாடகை 80,000/– 6மாத முற்பணம்.