வீடு விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000032051

களு­போ­வில பீரிஸ் வீதியில் 3 1/2 பேர்ச்சஸ் காணியில் 3 அறைகள், குளி­ய­ல­றைகள், Parking உட­னான Tile பதிக்­கப்­பட்ட இரண்டு மாடி வீடு உரி­மை­யாளர் வெளி­நாடு செல்­வதால் உட­னடி விற்­ப­னைக்கு. No Brokers.