வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032062

கொழும்பு–10, ஆனந்த கல்லூரிக்கு அருகில், இரண்டு மாடி கட்டிடம் 500 சதுர அடி எந்த வியாபாரத்திற்கும் ஏற்றது.