பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000032106

கொழும்பு கல்கிசையில் அமைந்துள்ள பிரபல ஆயுர்வேத SPA ற்கு 18–25 வயதுக்குட்பட்ட சிங்களம் பேசக்கூடிய பெண்கள் வேலைக்கு தேவை.அனுபவம் அவசியம் இல்லை.உணவு,தங்குமிடவசதியுண்டு. சம்பளம்,கொமிசன் உட்பட மாதம் 200000/= விற்கு மேல் சம்பாதிக்கலாம்.