வாடகை

Ad-id 0000032128

கொட்டாஞ்சேனையில் 300 சதுர அடி கொண்ட கழிவறையுடன் கூடிய கடை ஒன்று வாடகைக்கு உள்ளது. மாத வாடகை 57000/= முற்பணம் ஆறு மாதம்