வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032146

தெஹிவளை கௌடான வீதியில் ஒரு படுக்கை அறை உடன் இணைந்த பாத்ரூம் அடங்கிய மேல் மாடி அறை வாடகைக்குண்டு.