பொது வேலை

Ad-id 0000032152

இயந்திர உதவியாளர் கொழும்பு, வெல்லம்பிட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு இயந்திர உதவியாளர் குறைந்த பட்ச மாத ஊதியம் ரூ 45000/= வயது 26/50க்குள் 24 மணி நேர ஷிப்ட்.