பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000032153

கொழும்பில் எவ்வித கட்டணமின்றி வேலை வாய்ப்புகள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பணிப்பெண்கள் Driver, Room boy, House boy, Cook, Attended, Gardener, Officer, Worker இவ்வனைவருக்கும் வயது அடிப்படையில் சம்பளத்திற்கு வேலை வாய்ப்புக்கள் பெற்றுத்தரமுடியும்.