அலுவலக வேலை

Ad-id 0000032158

கொழும்பில் அமைந்துள்ள எமது நிறுவனத்திற்கு Office Clerk ஆண்/ பெண் தேவை. தகைமைகள் முன்னுபவமுடையவராக இருத்தல், A/L முடித்தவராக இருத்தல் கணினி அறிவுடையவராக இருத்தல் வயது 18–35 வரை விரும்பத்தக்கது. தொ. இலக்கத்திற்கு CV ஐ Whatsapp செய்யவும்.