சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000032170

ஓரளவு சமைத்து வீட்டினை சுத்தம் செய்ய ஓரளவு சிங்களம் பேசத்தெரிந்த , தங்கி வீட்டு வேலை செய்ய பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 40,000/= தரலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: