தேவை

Ad-id 0000032192

Dehiwala Hill St லில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள Textiles showroom ஒன்றுக்கு Sales Excutives. Stores helprs– Textile ல் நன்கு அனுபவம் உள்ளவர்கள் தேவை. மற்றும் Accounts Clerk,Bulding maintenance சம்பந்தமான அனைத்து வேலையும் தெரிந்தவர்கள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: