வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032195

மட்டக்களப்பு மாமாங்கம் சித்தி விநாயகர் வீதியில் 12 பேர்ச்சஸ் உறுதிக் காணியில் அமைந்த சகல வசதியும் கொண்ட வீடு விற்பனைக்கு உண்டு.