வீடு, காணி விற்பனை

Ad-id 0000032196

வத்தளை, கெரவலபிட்டிய church அருகில் 12 perch வெற்றுக்காணி விற்பனைக்கு. 6 perch சதுரக்காணியும் வாங்கலாம். 1 perch–11 இலட்சம். பஸ் பாதையிலிருந்து 15M தூரம். 15 அடி பாதை