பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000032201

வத்தளையில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைக்கு 25 வயதிற்குட்பட்ட வெல்டர்ஸ் (welders) தேவை.