சமையல்/ பராமரிப்பு

Ad-id 0000032226

கொழும்பில் தங்கி வீட்டு வேலை செய்ய 55 வயதுக்கு கீழ்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 40000/= வழங்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: