சமையல்/ பராமரிப்பு

Ad-id 0000032227

கொழும்பில் தங்கியிருந்து வேலை செய்யக்கூடிய வீட்டு சமையற்காரர்கள் தோட்ட வேலைக்கு கோழி பண்ணைக்கு ஆண்கள் தம்பதியினர்கள் தேவை சம்பளம் 30 000/=,35 000, 40 000/=,45 000/=