வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032262

Battaramulla இல் இரண்டு படுக்கையறைகளுடனான அமைதியான சூழலில் சகல வசதிகளுடனான வீடு வாடகைக்கு உண்டு. வாடகை 32000/=.