வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032263

தெகிவளை VANDERVERT PLACE WINSOR AVENUE 1ம் மாடியில் நான்கு படுக்கையறைகள் மூன்று குளியலறைகள் பெரிய Hall Pantry Cupboard Kitchen தனி வழிப்பாதை கொண்ட வீடு ஒரு கார் Parkயுடன் வாடகைக்குண்டு. வாடகை 65,000/= . ஆறு மாத முற்பணம்.